Rola GIS w badaniach środowiska morskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

Abstrakt

Środowisko morskie nadal pozostaje „białą plamą” z punktu widzenia systemów GIS. Trudno jest znaleźć analogie pomiędzy cyfrowym modelem terenu a danymi batymetrycznymi, ponieważ odzwierciedlają one tylko jedno z możliwych obliczy środowiska morskiego, drugim bardzo ważnym, jest falowanie. Jednakże dopiero informacja wspólna o batymetrii i falowaniu jest naprawdę wartościowa dla ludzi korzystających z morza zawodowo. Mając do dyspozycji dane w zbiorach z różnych źródeł można po ich przetworzeniu, uzyskać bardziej szczegółowy i wiarygodny obraz zadanej sytuacji lub generować obliczenia i wykonywać niezbędne analizy. Artykuł prezentuje jedną z koncepcji wizualizacji danych dotyczących środowiska morskiego, która stanowi zarazem środowisko umożliwiające dokonywanie analiz ważnych z naukowego punktu widzenia.

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 5330 - 5337,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Przyborski M., Pyrchla J., Serafin M., Janowski A.: Rola GIS w badaniach środowiska morskiego// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.5330-5337
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi