Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny

Abstrakt

W niniejszej pracy prezentuje się przykład zastosowania algorytmów detekcji usterek opartych na modelach rozmytych w systemie diagnostyki układu laboratoryjnego trzech połączonych zbiorników. Pomimo prostoty realizowanej koncepcji układowej, system ten jest przykładem często występującego w praktyce złożonego procesu przemysłowego. W przeprowadzonych badaniach do oceny stanu procesu oraz realizacji zadań diagnostycznych wykorzystuje się matematyczny opis układu zbiorników w postaci modelu nieliniowego oraz modelu rozmytego zlinearyzowanego (Takagi-Sugeno). Oba podejścia do modelowania porównuje się pod względem złożoności obliczeniowej oraz osiągalnej dokładności, a następnie ilustruje możliwości ich wykorzystania w procesie detekcji i lokalizacji typowych usterek powstających w układzie sterowania rozważanym procesem. W badaniach symulacyjnych ilustrujących efektywność realizowanej procedury detekcji usterek funkcję obiektu pełni zidentyfikowany model nieliniowy (wraz z symulowanymi uszkodzeniami), zaś opracowany model rozmyty stanowi podstawę analitycznej redundancji (system odniesienia) wykorzystywanej w procesie bieżącej diagnostyki analizowanego układu laboratoryjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Orzechowski G.: Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi