Modele rurociągowych procesów przepływowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele rurociągowych procesów przepływowych

Abstrakt

W rozdziale analizowane jest zagadnienie modelowania oraz parametryzacji procesu przepływu w rurociągach przemysłowych. W pierwszej kolejności przedstawia się bazowy model dyskretny, do którego odnoszone są pozostałe syntezowane rozwiązania. Następnie proponuje się metodę aproksymacji diagonalnej (AMDA), w której stosuje się przybliżenia trójdiagonalnych podmacierzy macierzy rekombinacji za pomocą ich diagonalnych odpowiedników -- co pozwala na zdeterminowanie jawnej formuły na odwrotność tej macierzy. Kolejną propozycję stanowi model Thomasa (ATM), w której dokonuje się przeformułowania modelu bazowego do postaci, względem której można zastosować algorytm Thomasa oraz osiągnąć złożoność obliczeniową O(N). Czwartą propozycję stanowi analityczny model AMSS charakteryzujący stan ustalony (po zaniku procesów przejściowych). W dalszej części opisuje się taki sposób parametryzacji modeli dyskretnych w czasie i przestrzeni, który zapewnia maksymalny zapas stabilności numerycznej syntezowanego modelu, co zweryfikowano symulacyjnie. Na koniec porównano opracowane modele biorąc pod uwagę ich dokładność i czas obliczeń względem wzorcowego modelu bazowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Tatara M.: Modele rurociągowych procesów przepływowych// / : , 2020, s.31-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi