Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Abstrakt

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 487 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Rynek Instalacyjny 2017)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 85 - 89,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Skrzypiec K., Bejnarowicz A., Gajewska M.: Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju// Rynek Instalacyjny. -., nr. 4 (2017), s.85-89
Bibliografia: test
 1. Gajewska M., Kołecka K. i in., Pre-feasibility study for treatment wetland application for wastewater treat- ment in dispersed development, "Journal of Ecological Engineering" Volume 17, Issue 3, 2016, p. 79-86. otwiera się w nowej karcie
 2. Geneja M., Technologia oczyszczania ścieków. Ścieki bytowe i komunalne. Materiały do wykładu z przedmiotu Technologia Wody i Ścieków, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Gdańsk 2014, s. 222-224, 232-233, 244.
 3. Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2015 r., Warszawa 2016.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2016 r., Warszawa 2016.
 5. Grygorczuk-Petersons E., Boruszko D. i in., Techniczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2015, s. 8, 38-39.
 6. Heidrich Z., Zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" nr 6/2004, s. 209-211.
 7. Miksch K., Sikora J., Biotechnologia ścieków, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 111, 142.
 8. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, PWN, Warszawa 2010, s. 1-4, 49-69, 130-146, 240-264. otwiera się w nowej karcie
 9. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M. i in., Nowe aplikacje technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej, "Technologia Wody" nr 5, s. 39-45. otwiera się w nowej karcie
 10. Sadecka Z., Zalety i wady oczyszczalni hydrobotanicznych, "Ekotechnika" nr 4/2005, s. 24-27.
 11. Vymazal J., Removal of nutrients in various types of constructed wetlands, "Science of Total Environment", 2007, 380, p. 48-65. otwiera się w nowej karcie
 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU 115/2001, poz. 1229, ze zm.). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi