Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm

Abstrakt

Artykuł jest próbą naświetlenia w jaki sposób małe podmioty rynkowe mogą wykorzystywać problemy społeczne jako przestrzeń do działań przedsiębiorczych. Autorki przedstawiają w jakim stopniu i jakie czynniki warunkują zaangażowanie małych firm w tego typu działalność.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług nr nr 585, epr nr 50, strony 309 - 316,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Popowska M., Starnawska M.: Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -Vol. nr 585, epr nr 50., (2010), s.309-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi