Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej

Abstrakt

Artykuł odnosi się do problematyki rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Badanie sondażowe metodą CAWI przeprowadzono wśród młodych pracowników, absolwentów Politechniki Gdańskiej zatrudnionych w różnych branżach. Na podstawie przeprowadzonego badania można wyciągnąć wniosek, że większość badanych osób stale rozwija kompetencje zdobyte podczas studiów, przede wszystkim w formie uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych. Respondenci reprezentujący sektor prywatny oraz zatrudnieni w niewielkich przedsiębiorstwach finansują rozwój kompetencji przede wszystkim z własnych środków. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym oraz w dużych podmiotach częściej korzystają w tym zakresie z pomocy pracodawcy.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty strony 103 - 115,
ISSN: 1734-087X
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej// Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. -., nr. 1(43) (2017), s.103-115
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/01.3001.0009.8136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi