Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej

Abstrakt

Artykuł odnosi się do problematyki rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Badanie sondażowe metodą CAWI przeprowadzono wśród młodych pracowników, absolwentów Politechniki Gdańskiej zatrudnionych w różnych branżach. Na podstawie przeprowadzonego badania można wyciągnąć wniosek, że większość badanych osób stale rozwija kompetencje zdobyte podczas studiów, przede wszystkim w formie uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych. Respondenci reprezentujący sektor prywatny oraz zatrudnieni w niewielkich przedsiębiorstwach finansują rozwój kompetencji przede wszystkim z własnych środków. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym oraz w dużych podmiotach częściej korzystają w tym zakresie z pomocy pracodawcy.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty strony 103 - 115,
ISSN: 1734-087X
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej// Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. -., nr. 1(43) (2017), s.103-115
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/01.3001.0009.8136
Bibliografia: test
 1. Barwińska-Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Warszawa: CeDeWu.
 2. Blanchard, K., Carlos, J., Randolph, A. (1996). Empowerment Takes More than a Minute. San Francisco, CA: Berret-Koehler. otwiera się w nowej karcie
 3. Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy -na przykładzie badań absolwentów Po li- techniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/39, 182-193.
 5. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 6. Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Jelonek, M., Kasperek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy -pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: PARP.
 8. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW | 1 (43) 2017 | | Michał Tomczak | Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej | 103-115
 9. Krawczyk-Bryłka, B. (2012). Empowerment -strategia zarządzania oparta o zaufa- niu. Zarządzanie i Finanse, 10(4), 313-330.
 10. ManpowerGroup (2015). Badanie niedobór talentów 2015. http://www.manpowergro- up.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2015_Talent_Shortage_Survey_lo_res. pdf (09.09.2016).
 11. Moczydłowska, J.M. (2014). Empowerment -nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 71-78.
 12. Moczydłowska, J.M. (2013). Empowerment -upodmiotowienie we wspólnocie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 15-23.
 13. Nauman, S., Khan, A.M. (2009). Patterns of empowerment and leadership style in project environment. International Journal of Project Management, 28, 622-635. otwiera się w nowej karcie
 14. Pacuska, M. (2014). Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych -przegląd wyników badań losów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników. e-mentor, 1(53), 4-11.
 15. Podogrodzka, M. (2015). Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), 25-40. otwiera się w nowej karcie
 16. Randolph, A., Blanchard, K. (2007). Kluczem jest empowerment. W: K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 57-73.
 17. Religa, J. (2015). Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 roku. Warszawa: PARP.
 18. Sedlak&Sedlak (2016). Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku. http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-absolwen tow-publicznych-uczelni-technicznych-w-polsce-w-2015-roku (09.09.2016).
 19. Tomczak, M. (2015). Losy zawodowe. W: P. Bykowski, M. Szeluga-Romańska, M. Tomczak (red.), Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych absol- wentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2013. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 54-75.
 20. Tomczak, M. (2016). Studenci wobec pracy -porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(39), 157-172.
 21. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2015 r. poz. 584. otwiera się w nowej karcie
 22. Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność -pojęcia, wymiary, determinanty. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), 11-24. otwiera się w nowej karcie
 23. Wojdyło-Preisner, M., Zawadzki, K. (2015). Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), 55-73. otwiera się w nowej karcie
 24. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW | 1 (43) 2017 | | Michał Tomczak | Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej | 103-115
 25. Zeffane, R., Al Zarooni, M.H. (2012), Empowerment, Trust and Commitment: The Moderating Role of Work-Unit Centrality. International Journal of Management, 29(1/2), 332-351. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi