Ship course control system taking into account the steering gear dynamic properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ship course control system taking into account the steering gear dynamic properties

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione różne konfiguracje regulatorów nieliniowych do sterowania kursem statku. Zaprojektowane regulatory oparto na metodzie backstepping, regulatorze PD oraz sterowaniu ślizgowym. Algorytmy uwzględniają na etapie projektowania liniowe własności dynamiczne urządzenia wykonawczo - sterującego maszyny sterowej. Dokonano analizy porównawczej jakości pracy rozpatrywanych struktur sterowania podczas badań symulacyjnych na uproszczonym modelu symulacyjnym statku typu B-481. Wyniki badań symulacji komputerowych wykazały przewagę algorytmów sterowania z uwzględnieniem dynamiki maszyny sterowej, poprzez zwiększenie wydajności ekonomicznej pracy układu, zmniejszenie aktywności steru oraz zwiększenie średniej prędkości statku podczas podróży.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie strony 158 - 165,
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Witkowska A., Śmierzchalski R.: Ship course control system taking into account the steering gear dynamic properties// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -., nr. nr 30(102) (2012), s.158-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi