Signature of Hydrodynamic Pressure Field - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Signature of Hydrodynamic Pressure Field

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń pola hydrodynamicznego ciśnienia wokół statku jako funkcję przestrzenną, obliczoną metodą brzegowego rozkładu osobliwości. Obliczone pole ciśnienia hydrodynamicznego jest porównywane z pomierzonym polem ciśnienia wokół okrętu na akwenie specjalnym, opis kształtu kadłuba jest przybliżony. Przedstawione wyniki obliczeń uzyskano stosując pojedynczą warstwę o ciągłym rozkładzie źródłowości. Skonstruowany przy zastosowaniu tej metody, program o nazwie Shipp, zostanie rozbudowany poprzez zastosowanie metody modelwania za pomocą warstwy podwójnej, czyli ciągłego rozkładu dipoli. Z obliczeń uzyskanych dla opisanego okrętu poruszjącego się ze stałą prędkością otrzymano wielomian zależności maksymalnego podciśnienia wokół okrętu w zależności od głębokości. Uzyskanio dobrą zgodność obliczonych i zmierzonych ciśnień hydrodynamicznych. Błąd jest mniejszy niż 1-2 procent dla podciśnienia. Dla nadciśnienia jest rzędu kilku procent.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 15, strony 13 - 20,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bielański J.: Signature of Hydrodynamic Pressure Field// HYDROACOUSTICS. -Vol. 15., (2012), s.13-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi