Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej

Abstrakt

Zbadano przebieg separacji pianowej białek serwatkowych z następującymi addytywami dopuszczonymi do zastosowań w żywności: laurylosulfonian sodu, węglan sodu i cytrynian trietylu. Stwierdzono, że dodatek surfaktantu anionowego SLS i wspomagającego pienienie CTE, powodują wzrost stałych szybkości separacji w porównaniu z flotacją białka prowadzoną z czystego roztworu wodnego. Natomiast dodatek elektrolitu powoduje spadek szybkości separacji pianowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 47 - 0,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Hołowacz I., Kucharska K., Zander L.: Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. nr 3 (2010), s.47-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi