Skuteczne metody prognozowania upadłości firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczne metody prognozowania upadłości firm

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. W artykule tym porównano dwanaście różnych metod prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza zarówno metod statystycznych, jak i metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą wartości bezwzględnych 14 wskaźników finansowych oraz tempa ich zmian.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 15 - 18,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Skuteczne metody prognozowania upadłości firm// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. Nr 6 (2010), s.15-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi