Skuteczność klasyfikacji gatunków muzycznych za pomocą sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczność klasyfikacji gatunków muzycznych za pomocą sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych

Abstrakt

Rozpoznawanie gatunku muzycznego jest jednym z podstawowych elementów inteligentnych systemów tworzenia automatycznych list muzyki. Platformy strumieniowe oferujące taką usługę wymagają rozwiązań, które umożliwią jak najdokładniej określić przynależność utworu do gatunku muzycznego. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – najskuteczniejszym klasyfikatorem są sztuczne sieci neuronowe (w tym w wersji uczenia głębokiego), dla których wejście może stanowić spektrogram (postać 2D wektora wejściowego), współczynniki MFCC czy wektor parametrów. We wcześniejszych pracach autorzy opisali opracowaną przez siebie sztuczną sieć neuronową, która z 5-procentowym błędem pozwoliła wyznaczyć zestaw deskryptorów standardu MPEG-7. Mogą one zostać wykorzystane między innymi jako dane wejściowe do klasyfikatora gatunku muzycznego. W rozdziale zaprezentowano porównanie skuteczności klasyfikatora wykorzystującego architekturę głęboką w zależności od typu danych wejściowych, takich jak: sygnał w postaci czasowej, spektrogram, MFCC, wektor parametrów oraz deskryptory niskopoziomowe standardu MPEG-7 zarówno występujące w bazie danych, jak i te obliczone z wykorzystaniem sieci neuronowej.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Blaszke M., Koszewski D., Kostek B.: Skuteczność klasyfikacji gatunków muzycznych za pomocą sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych// Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu: nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku/ : , 2021, s.207-224
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.37190/ido2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi