Smart Pen - new multimodal computer control tool for graphomotorical therapy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Smart Pen - new multimodal computer control tool for graphomotorical therapy

Abstrakt

W sytuacji, gdy około 15% populacji uczniów wykazuje cechy dyslektyczne, koniecznością staje się wyposażenie szkół w efektywne narzędzia do diagnozy i terapii tego rodzaju zaburzeń. Dzięki wykorzystaniu tabletu i specjalnie skonstruowanego długopisu wyposażonego w czujniki nacisku uzyskano możliwość monitorowania wielu parametrów, które do tej pory były dla terapeutów całkowicie niedostępne (np. pomiar nacisku na podłoże czy ścisku długopisu). Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania komputera osobistego jako centralnego elementu interfejsu jest możliwość łatwego gromadzenia danych statystycznych przy użyciu ankiet elektronicznych w internetowej bazie danych, ich inteligentnej analizy, łatwego tworzenia scenariuszy ćwiczeń terapeutycznych, programowania i kontroli wyników. Analiza wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższego czasu łatwo pozwala ocenić postępy czynione przez objęte terapią dziecko.W artykule skupiono się na pracach, które doprowadziły do stworzenia sprzętowego prototypu urządzenia i współpracującego z nim oprogramowania. Opisano także testy poprawności działania opracowanego systemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 4, strony 197 - 209,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Odya P., Czyżewski A., Grabkowska A., Grabkowski M.: Smart Pen - new multimodal computer control tool for graphomotorical therapy// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 4., nr. Nr 3 (2010), s.197-209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi