Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku

Abstrakt

Rozdział ''Społeczna odpowqiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku'' pokazuje istotę działań CSR, analizuje sposób realizacji programów w firmach, zwraca uwagę na wynaturzenia tych realizacji, traktujących CSR jako narzędzie kreowania wizerunku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi