Sprawność elastycznych protez stóp w kontekście współczesnych materiałów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprawność elastycznych protez stóp w kontekście współczesnych materiałów

Abstrakt

Klasyfikacja protez stóp opiera się głównie na ich zachowaniu w momencie kontaktu z podłożem. Pod tym względem wyróżniamy stopy sztywne oraz sprężyste, charakteryzujące się możliwością tłumienia drgań i magazynowania oraz uwalniania energii. Współczesne elastyczne protezy stóp przeznaczone dla osób wykazujących wysoką i bardzo wysoką aktywność wytwarzane są z materiałów kompozytowych zawierających włókna węglowe. W zależności od modyfikacji kompozytów, stopa może uzyskać różną sprawność – stosunek energii uwolnionej do zmagazynowanej. Im większa aktywność pacjentów tym wyższy stopień mobilności (K) i możliwość zastosowania protezy o wyższej sprawności. Nieujednolicone metody pomiarowe charakterystyki energetycznej protez powodują nieścisłości w określaniu sprawności powodując tym samym trudności w optymalnym doborze stopy do aktywności pacjenta. W niniejszym artykule omówiono pojęcie sprawności w kontekście elastycznych protez stóp. Przedstawiono zagadnienia związane z transferem energii w trakcie chodu, a także dokonano klasyfikacji rodzaju protez stóp dostępnych na rynku z uwzględnieniem ich sprawności.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY nr 7, strony 407 - 411,
ISSN: 2300-1410
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dziaduszewska M.: Sprawność elastycznych protez stóp w kontekście współczesnych materiałów// INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY. -Vol. 7., nr. 6 (2018), s.407-411
Bibliografia: test
 1. S. Asgeirsson, G. Olafsson, G. Ingimarsson: Prostetic Foot, US7503937B2US Grant (2006), https://patents.google.com/patent/US7503937B2/en.
 2. M. Astriab: Praca dyplomowa inżynierska, Modelowanie i analiza właściwości mechanicznych protez stóp, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań 2018.
 3. B.J. Hafner, J.E. Sanders, J.M. Czerniecki, J. Fergason: Trans-tibial energy-storage- and-return prosthetic devices: a review of energy concepts and a proposed nomenclature, J Rehabil Res Dev, 39(1), 2002, 1-11. otwiera się w nowej karcie
 4. L. Nolan, A. Lees: Touch-down and take-off characteristics of the long jump performance of world level above-and below-knee amputee athletes, Ergonomics, 43(10), 2000, 1637-1650. otwiera się w nowej karcie
 5. D. Tejszerskiej, E. Świtońskiego, M. Gzika: Biomechanika narządu ruchu człowieka, Wyd. Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Politechnika Śląska, Gliwice 2011, 325-438, 446-458.
 6. K.E. Zelik, E. C. Honert: Ankle and foot power in gait analysis: Implications for science, technology and clinical assessment, Journal of Biomechanics, 75, 2018, 1-12. otwiera się w nowej karcie
 7. K. Postema, H. J.Hermens, J. D. Vries, H. Koopman, W.H. Eisma: Energy storage and release of prosthetic feet. part 2: Subjective ratings of 2 energy storing and 2 conventional feet, user choice of foot and deciding factor. Prosthetics and Orthotics International, 21(1), 1997, 28-34. otwiera się w nowej karcie
 8. M.-S. Scholz, J.P. Blanchfield, L.D. Bloom, B.H. Coburn, M. Elkington, J.D. Fuller (ed.): The use of composite materials in modern orthopaedic medicine and prosthetic devices: A review, Composites Science and Technology, 71(16), 2011. otwiera się w nowej karcie
 9. M.D. Geil: Energy storage and return in dynamic elastic response prosthetic feet Pediatric gait, 2000. A new millennium in clinical care and motion analysis technology, IEEE, Chicago, IL 2000, 134-142. otwiera się w nowej karcie
 10. L. Nolan: Carbon fibre prostheses and running in amputees: A review, Foot and Ankle Surgery, 14(3), 2008, 125-129. otwiera się w nowej karcie
 11. J.M. Czerniecki, A. Gitter, C. Munro: Joint moment and muscle power output characteristics of below knee amputees during running: the influence of energy storing prosthetic feet: Biomech, 24(1), 1991, 63-75. otwiera się w nowej karcie
 12. J.G. Buckley: Biomechanical adaptations of transtibial amputee sprinting in athletes using dedicated prostheses: Clin Biomech, 15 (5), 2000, 352-358. otwiera się w nowej karcie
 13. L. Nolan, A. Lees: Touch-down and take-off characteristics of the long jump performance of world level above-and below-knee amputee athletes, Ergonomics, 43(10), 2000, 1637-1650. otwiera się w nowej karcie
 14. L. Nolan, B.L. Patritti, K.J. Simpson: A biomechanical analysis of the long-jump technique of elite female amputee athletes, Med Sci Sport Exerc, 38(10), 2006, 1829- 1835. otwiera się w nowej karcie
 15. L. Nolan, A. Lees: The influence of lower limb amputation level on the approach in the amputee long jump: Sports Sci, 25(4), 2007, 393-401. otwiera się w nowej karcie
 16. M. R. Menard, M. E. McBride, D. J. Sanderson, D. D. Murray: Comparative biomechanical analysis of energy-storing prosthetic feet, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 73(5), 1992, 451-458.
 17. H. Saechtling, W. Żebrowski: Tworzywa sztuczne-poradnik, Wyd. Naukowo- Techniczne, wydanie 4 zmienione i rozszerzone, Warszawa 1978.
 18. K Imielińska: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, Materiałoznastwo III. Materiały kompozytowe.
 19. P. Mayer, J.W. Kaczmar: Właściwosci i zastosowanie włókien weglowych i szklanych, Tworzywa sztuczne i Chemia, 6, 2008, 52-56.
 20. N. Fereshtenejhad, F. Pol, T. Tahmasebi, A. Ebrahimi: Energy Storing and -Revealing Prosthetic Feet; A Review Study, Quarterly of Iranian Journal of War & Public Health, 6(3), 2014, 73-79. otwiera się w nowej karcie
 21. R.S. Gailey, K.E. Roach, E.B. Applegate, B.C. Cunniffe, S. Licht (ed): The Amputee Mobility Predictor: An instrument to assess determinants of the lower-limb amputee's ability to ambulate, Division of Physical Therapy, Departments of Orthopaedics & Rehabilitation (Gailey, Roach, Applegate, Cho, Cunniffe, Licht, Maguire, Nash) and Neurological Surgery (Nash), University of Miami School of Medicine, Miami, FL, 83(5), 2002, 613-627. otwiera się w nowej karcie
 22. R.L. Waters, S. Mulroy: The energy expenditure of normal and pathologic gait, Gait Posture, 9, 1999, 207-231. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi