Środki masowego przekazu w życiu polonijnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środki masowego przekazu w życiu polonijnym

Abstrakt

W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Media polonijne pełnią istotną rolę w kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej. Ilość wydawanych tytułów, jak i wielkość nakładu oraz znaczenie poszczególnych wydawnictw są pochodną wielu czynników. Zarówno stanu samej emigracji, jak i są uwarunkowane sytuacją ekonomiczną, społeczną, polityczną krajów osiedlenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 184 - 194
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Środki masowego przekazu w życiu polonijnym// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.184-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi