Nowe media w działaniach public relations uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe media w działaniach public relations uczelni

Abstrakt

Artykuł analizuje wykorzystanie nowych mediów w działaniach PR przez uczelnie polskie;: zakres ich wykorzystania, korzyści płynące z umiejętnego posługiwania się nowymi kanałami komunikacyjnymi w budowaniu reputacji i kształtowaniu wizerunku uczelni, najczęściej popełnianych w tym względzie błędach. Stawiam tezę, ze uczelnie polskie - mimo tego, że są generatorami i inicjatorami najnowszych trendów w nauce, technologii oraz rozwiązań informatycznych wspierających naukę, same w swej działalności PR wykorzystują te osiągnięcia w stopniu niewielkim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingowym strony 149 - 161
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Nowe media w działaniach public relations uczelni// Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingowym/ ed. ed. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Warszawski Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA -JR, 2010, s.149-161
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi