Stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych jako czynników determinujących zakres remontu kapitalnego budynku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych jako czynników determinujących zakres remontu kapitalnego budynku

Abstrakt

W artykule opisano stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych w budynku mieszkalno - us lugowym, który po wwileu latach eksploatacji został wyłaczony z użytkowania. Długotrwały okres eksploatacji budynku oraz brak regularnie prowadzonych remontów okresowych doprowadziły do drastycznego spadku sprawności technicznej obiektu, w tym elementów jego przekrycia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 30 - 35,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych jako czynników determinujących zakres remontu kapitalnego budynku// Dachy. -., nr. 4 (2014), s.30-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi