Student model representation for pedagogical virtual mentors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Student model representation for pedagogical virtual mentors

Abstrakt

The paper concerns technological aspects of virtual mentors construction, especially concentrating on the student model representation. The article distinguishes several types of information that is gathered by the pedagogical agents and other educational platforms, including student knowledge model, student progress tracking, interaction process patterns and learner preferences. A set of technologies used for the student model representation is also mentioned. In the paper a three-level student model framework that can be applied in educational agents is proposed. The model is intended to manage complexity of a student model for adaptive, intelligent and affective agents. The article provides an example of the model application in GERDA educational agent that is developed in the research project held by the author. The student model representation may be applied in virtual mentors as well as other e-learning software, especially in Intelligent Tutoring Systems.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 97 - 102,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Landowska A.: Student model representation for pedagogical virtual mentors// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. No 8 (2010), s.97-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi