Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi

Abstrakt

W pracy wymieniono pewne czynniki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wskazując łuki poziome dróg jako miejsca, gdzie występuje istotna liczba groźnych w skutkach wypadków. W części pracy obejmującej symulacje numeryczne, zrealizowano serię badań spełniających warunki testu zderzeniowego TB11 ze zmiennym promieniem bariery. Oszacowano wpływ zróżnicowania geometrii na parametry bezpieczeństwa.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 114 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury nr XXXIV, strony 535 - 546,
ISSN: 2300-5130
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Jamroz K., Budzyński M., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W.: Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi// Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. -Vol. XXXIV., nr. 64 (3/I/17) (2017), s.535-546
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7862/rb.2017.144
Bibliografia: test
 1. Praca wykonana w ramach projektu Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego" (nr umowy DZP/RID-I-67/13/NCBR/2016). Obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. otwiera się w nowej karcie
 2. Literatura otwiera się w nowej karcie
 3. Bella F. Coordination of horizontal and sag vertical curves on two-lane rural roads: Driving simulator study. IATSS Research, 39(1):51-57, 2015. otwiera się w nowej karcie
 4. Charlton S. G. The role of attention in horizontal curves: A comparison of advance warning, delineation, and road marking treatments. Accident Analysis & Prevention, 39(5):873-885, 2007. otwiera się w nowej karcie
 5. Elvik R.. International transferability of accident modification functions for horizon- tal curves. Accident Analysis & Prevention, 59:487-496, 2013. otwiera się w nowej karcie
 6. Mondal S., Lucet Y., Hare W.. Optimizing horizontal alignment of roads in a speci- fied corridor. Computers & Operations Research, 64:130-138, 2015. otwiera się w nowej karcie
 7. NCHRP Report 500 Volume 7: A guide for reducing collisions on horizontal curves. otwiera się w nowej karcie
 8. Low costs treatments of horizontal curve safety. Federal Highway Administration. 2006. otwiera się w nowej karcie
 9. Khan G., Bill A. R., Chiturri M. and Noyce D. A. Horizontal Curves, Signs, and Safety. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. otwiera się w nowej karcie
 10. Zegeer C. V., Stewart R. J., Council F. M., and Reinfurt D. W. Cost-Effective Geo- metric Improvements for Safety Upgrading of Horizontal Curves. Report FHWA-RD- 90-021. FHWA, Washington, D.C., 1991.
 11. Kempa J. Charakterystyki ruchu swobodnego na krzywoliniowych odcinkach dróg w planie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Bydgoszcz 2008.
 12. Jamieson NJ., Waibl G., Davies, R. Use of roadside barriers versus clean zones. NZ Transport Agency. Research Report, New Zeland. otwiera się w nowej karcie
 13. Budzy ski M., Jamroz K., Jeli ski Ł., Antoniuk M..: Why are trees still such a major hazard to drivers in Poland?, W: 6th Transport Research Arena (TRA), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV.
 14. Klasztorny M., Zielonka K., Nycz D.B., Posuniak P., Romanowski R.: Eksperymental- ne i symulacyjne testy zderzeniowe bariery SP-05/2 w łuku poziomym wkl słym, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w In ynierii 2016. otwiera się w nowej karcie
 15. Nasution R.P., Siregar R.A., Fuad K., Adom A.H.: The Effect of ASI (Acceleration Severity Index) to Different Crash Velocities, Proceedings of International Confer- ence on Applications and Design in Mechanical Engineering (ICADME) 11-13 Oc- tober 2009, Batu Ferringhi, Penang, Malaysia.
 16. Borkowski W., Hryciów Z., Rybak P., Wysocki J.: Analiza skuteczno ci betonowych barier ochronnych na łuku drogi. Przegl d Mechaniczny LXXI (7-8), 2012, s. 21-24. otwiera się w nowej karcie
 17. Nycz D.: Modelowanie i badania numeryczne testów zderzeniowych bariery klasy N2-W4-A na łukach dróg. 2015, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 18. Guidance for the Selection, Use, and Maintenance of Cable Barrier Systems, NCHRP REPORT 711, 2012. otwiera się w nowej karcie
 19. PE-EN 1317-1/8, Systemy ograniczaj ce drog -Cz 1-8. Polska Norma (cz ci przygotowane i w trakcie przygotowania).
 20. Livermore Software Technology Corporation, 7374 Las Positas Road, Livermore, CA 94551, www.lstc.com. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi