Synteza, budowa i właściwości poliestrouretanów sieciowanych metakrylanem metylu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza, budowa i właściwości poliestrouretanów sieciowanych metakrylanem metylu

Abstrakt

Nową grupę poliestrouretanów (PEU) sieciowanych metakrylanem metylu otrzymano z nienasyconych prepolimerów uretanowych zsyntetyzowanych z oligo(alkilenoestro)dioli (OEA) zawierającą wiązania podwójne. Budowę otrzymanych PEU ustalono na podstawie analizy widm FTIR. Wyniki badań statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych oraz właściwości termicznych wykazały, że uzyskane PEU są interesującą grupą polimerów, których właściwości zależą od budowy chemicznej. OAE użyte do otrzymywania nienasyconych prepolimerów uretanowych zsyntetyzowano według opracowań własnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jasińska-Walc L., Balas A.: Synteza, budowa i właściwości poliestrouretanów sieciowanych metakrylanem metylu// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi