Synteza i charakterystyka diestrów geraniolu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i charakterystyka diestrów geraniolu.

Abstrakt

Przedstawiono metodę reakcji estryfikacji geraniolu z różnymi kwasami i bezwodnikami dikarboksylowymi w stosunkach stechiometrycznych prowadzoną przy udziale katalizatora cynowego. Zastosowanie technik spektroskopii w podczerwieni oraz magnetycznego rezonansu jądrowego pozwoliło określić struktury otrzymanych związków potwierdzając przewidywaną budowę syntezowanych diestrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości strony 603 - 606
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ścigalski P., Worzakowska M., Księżniak K., Bukowska-Śluz I., Rudź W.: Synteza i charakterystyka diestrów geraniolu.// Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości/ ed. Zbigniew Hubicki Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s.603-606
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi