Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. Wykorzystując dostępne dane dotyczące podstawowych parametrów rynku pracy (tj. poziom przeciętnych oraz minimalnych wynagrodzeń, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) oraz uwzględniając czynniki demograficzne dokona się oceny sytuacji osób młodych w Polsce. Stworzony zostanie również obraz demograficzny Polski na tle innych krajów europejskich. W dalszej części dokonana zostanie analiza wpływu płacy minimalnej na sytuację osób młodych. Poruszone zostaną również wątki legislacyjne i instytucjonalne, w tym m.in. wpływ obecnie obowiązujących stosunków pracy w Polsce na sytuację młodych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie strony 21 - 34
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Stachowski K., Nikulin D.: Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty// W : Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie/ ed. Liberska Hanna Warszawa: Difin, 2012, s.21-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi