Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany sposobu użytkowania budynków usytuowanych na terenach powojskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany sposobu użytkowania budynków usytuowanych na terenach powojskowych

Abstrakt

Na terenach dawnych jednostek wojskowych usytuowane są bardzo często budynki, jak również inne obiekty budowlane które uznawane są za zabytki nieruchome. Jednocześnie obiekty te występują najczęściej w sąsiedztwie zabudowy zrealizowanej znacznie później, według współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. W artykule opisano wyniki analizy stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie dawnej jednostki wojskowej, w obszarze której prowadzona jest realizacja osiedla mieszkaniowego. zaproponowano rozwiązania projektowe mające na celu dostosowanie obiektów do nowego programu użytkowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 37 - 43,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Majewski T.: Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany sposobu użytkowania budynków usytuowanych na terenach powojskowych// Przegląd Budowlany. -., nr. 3 (2016), s.37-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi