The Conception of Decision-Making Support System for ComplexEnergetic System on Example of Ship Propulsion System - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Conception of Decision-Making Support System for ComplexEnergetic System on Example of Ship Propulsion System

Abstrakt

In paper, the conception of decision-making support system for complex energetic system on example of ship propulsion system has been presented. Diversity of conditions, information overload and very often contradiction of decision-making criteria and time constraints result in difficulties in making right (rational) decision without using more or less expanded information processing systems (eg. database systems, expert systems, programs dedicated toparticular situations, etc.). Using that systems undoubtedly increases the probability of making a good decision and efficiently decreases the time of its development. Following analysis relates to the test program implementation of exploit decision-making support system, which was developed in Department of Ship Power Plants in Gdansk University of Technology.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 5, strony 155 - 166,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J.: The Conception of Decision-Making Support System for ComplexEnergetic System on Example of Ship Propulsion System// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 5., nr. No. 3 (2010), s.155-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi