The iterative method in search for the state of equilibrium in anchor lines. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The iterative method in search for the state of equilibrium in anchor lines.

Abstrakt

Przedstawiono iteracyjną metodę rozwiązywania równań równowagi lin kotwicznych. Metoda jest szczególnie łatwa do zaprogramowania obliczeń numerycznych, ponieważ w każdym kroku iteracyjnym wymaga jedynie obliczania całek oznaczonych znanych funkcji. Wynikiem obliczeń są wartości sił podłużnych w linie i jej kształt, który na skutek oddziaływania prądu oceanicznego na linę może być krzywą przestrzenną. Przytoczone przykłady obliczeniowe pokazują zadowalającą dokładność i efektywność metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska strony 5 - 18,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bielański J., Bogdaniuk M.: The iterative method in search for the state of equilibrium in anchor lines.// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -., (2003), s.5-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi