The new tool of inverse analysis applied in geotechnics. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The new tool of inverse analysis applied in geotechnics.

Abstrakt

W pracy przedstawiono przykład prostego zastosowania analizy wstecznej do tzw. Współoddziaływującego Układu Projektowania (Systeme Interactif de Conception -SIC). Zastosowanie analizy wstecznej w tym układzie oparte jest na procedurze zaproponowanej przez Gens´a i innych. W omawianej pracy ograniczono się do określenia liniowej odkształcalności wartości modułowej ośrodka ciągłego. Wykorzystano algorytm minimalizujący funkcje celu oparty na wielowartościowej j dystrybucji wg Gaussa. Cały proces obliczeń wykonano programem Fortian 77 zaimplementowanym do programu SIC 3.6. Jako przykład obliczeń podano poszukiwanie wartości parametrów ciągłego ośrodka sprężystego obciążonego siłą skupioną.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 25, wydanie 1-2, strony 283 - 291,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dembicki E., Srokosz P., Boulon M.: The new tool of inverse analysis applied in geotechnics. // Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 25., iss. 1-2 (2003), s.283-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi