The sanitary quality of water and sandy sediments of selected streams and the coastal area of Gdańsk Bay - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The sanitary quality of water and sandy sediments of selected streams and the coastal area of Gdańsk Bay

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki badań bakteriologicznych przybrzeżnych wód morskich i plażowych osadów piaszczystych prowadzonych w rejonie ujścia do Zatoki Gdańskiej rzeki Kaczej i Sweliny oraz Potoków Grodowego i Kamiennego. W badaniach określano liczbę bakterii względnie psychrofilnych, mezofilnych oraz bakterii wskaźnikowych (bakterii z grupy coli, coli typu kałowego oraz paciorkowców kałowych). Stwierdzono, iż potoki wnoszą znaczny ładunek zanieczyszczeń pochodzenia kałowego, co przyczynia się do złej jakości przybrzeżnych wód morskich i plażowych osadów piaszczystych. Najbardziej zanieczyszczonym ciekiem spośród badanych była rzeka Kacza. Wprowadzane przez nią do przybrzeżnych wód morskich znaczne ilości zanieczyszczeń zarówno organicznych, jak i pochodzenia kałowego powodują wzrost liczby bakterii wskaźnikowych do wartości przekraczających najwyższe dopuszczalne dla wód w kąpieliskach. W piasku przy ujściach wszystkich czterech cieków średnio odnotowano dziesięciokrotnie więcej bakterii niż w wodzie. Wyjątek stanowiły paciorkowce kałowe, których liczba była zbliżona zarówno w wodzie jaki i osadach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jankowska K., Olańczuk-Neyman K., Sokołowska A., Skucha M., Misiec A.: The sanitary quality of water and sandy sediments of selected streams and the coastal area of Gdańsk Bay// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi