Tożsamość struktur klastrowych- rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tożsamość struktur klastrowych- rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba zastosowania pojęcia „tożsamości” do analizy zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Struktury klastrowe stanowią formę grupy społecznej, dlatego winny podlegać tym samym tendencjom, pod których wpływem pozostają wszystkie inne grupy społeczne. Za jedną z takich najistotniejszych prawidłowości (bezpośrednio powiązanych z tożsamością) obserwowanych szczególnie wśród grup, których celem jest długie trwanie uznać należy chęć wykształcenia mechanizmów – z jednej strony – wydzielających z rzeczywistości daną grupę i jej członków oraz – z drugiej strony – budujących wewnętrzną spójność i poczucie przywiązania uczestników danej struktury do siebie nawzajem i struktury jako całości.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Regionalne i Lokalne strony 26 - 44,
ISSN: 1509-4995
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Tożsamość struktur klastrowych- rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje// Studia Regionalne i Lokalne. -., nr. 1(51) (2013), s.26-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi