Transesterification of postfrying oils and utilization of the glycerol phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transesterification of postfrying oils and utilization of the glycerol phase

Abstrakt

Przedstawiono metodę wytwarzania biodiesla z oleju posmażalniczego oraz zaproponowano sposób zagospodarowania gliceryny, powstającej jako produkt uboczny tego procesu. Wykazano, że odpadowy olej jadalny może stanowić substrat reakcji transestryfikacji prowadzącej do otrzymania EMKT. Przeprowadzono proces transestryfikacji zasadowej I i II- stopniowej oraz estryfikację kwaśną. Właściwości fizykochemiczne otrzymanego paliwa porównano z odpowiednimi parametrami oleju napędowego. Produktem ubocznym procesu transestryfikacji jest gliceryna. Zaproponowano możliwość oczyszczania frakcji glicerynowej oraz jej zagospodarowania przez estryfikację z odpadowym kwasem octowym. Estryfikacja gliceryny kwasem octowym prowadzi do otrzymania triacetiny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Journal of Chemical Technology nr 8, strony 132 - 134,
ISSN: 1509-8117
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Perkowska M., Łuczak J., Sawicki J., Hupka J.: Transesterification of postfrying oils and utilization of the glycerol phase// Polish Journal of Chemical Technology. -Vol. 8., nr. nr 3 (2006), s.132-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi