Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic

Abstrakt

Artykuł poświęcono sieciowemu kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, w tym wartości kluczowego aktywa niematerialnego, jakim jest marka. Autorka przedstawia istotę procesu kreowania wartości we współczesnej gospodarce oraz porusza aspekty konfiguracji sprawnej sieci opartej na kapitale relacji i idei S-DLogic w kontekście gospodarki sieciowej. Zwraca szczególną uwagę na współkreację znaczeń w ramach celowo skonfigurowanej sieci interakcji i integracji zasobów, a także na transfer znaczeń, kluczowy dla tworzenia wartości. Artykuł stanowi syntezę wiedzy dotyczącą procesu sieciowego kreowania wartości, a także teoretyczne uzasadnienie dla dalszych badań nad determinantami identyfikacji konsumenta z marką w gospodarce sieciowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 96 - 106,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kucharska W.: Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875,41, t. 2 (2015), s.96-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi