Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólną systematykę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Autor omawia trudności zapobiegania przez planowanie przestrzenne zagrożeniom środowiska. Analizuje strukturę problemu, wskazując czynniki: społeczne, gospodarcze, prawne i polityczne, w tym rolę: motywacji, hierarchii wartości, świadomości ekologicznej, przekonań. Autor wskazuje też działania prowadzące do ograniczenia zagrożeń.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne strony 29 - 34,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu// Czasopismo Techniczne. -., nr. z.17 6 - A (2011), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi