Tworzenie i umacnianie relacji z kluczowymi klientami jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku czasu wolnego na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tworzenie i umacnianie relacji z kluczowymi klientami jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku czasu wolnego na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

Abstrakt

W referacie przedstawiono wykorzystanie przez wybrane podmioty rynku czasu wolnego - świadczące usługi hotelarskie - procesu budowy relacji z kluczowymi klientami jako narzędzia uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis. W odniesieniu do wspomnianego procesu, omówiono instrumenty wykorzystane na każdym z etapów, pozwalające na pozyskanie i utrzymanie klientów oraz stworzenie z nimi trwałych i rentownych relacji, a tym samym na umocnienie pozycji na rynku czasu wolnego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny nr III, strony 74 - 83,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Tworzenie i umacnianie relacji z kluczowymi klientami jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku czasu wolnego na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis // HANDEL WEWNETRZNY. -Vol. III., nr. 4 (2013), s.74-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi