Unsymmetrical movements of a multi-hull vessel treated as a linear object - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unsymmetrical movements of a multi-hull vessel treated as a linear object

Abstrakt

W artykule przedstawiona została analiza dynamiki wybranych morskich obiektów pływających reprezentujących wielokadłubowe jednostki pływające. Badany obiekt został przedstawiony jako liniowy układ dynamiczny o sześciu stopniach swobody. Powyższa analiza dotyczy równań różniczkowych opisujących ruchy niesymetryczne statku na fali. Układ stochastycznych równań różniczkowych dla sprzężonych ruchów niesymetrycznych został przedstawiony w postaci wektorowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska strony 73 - 84,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Królicka A.: Unsymmetrical movements of a multi-hull vessel treated as a linear object// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -., nr. nr 18 (2007), s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi