Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorzą zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorzą zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego

Abstrakt

W artykule opisano uszkodzenia betonowego podtorza w miejscu rozładunku produktów ropopochodnych na tere-nie zakładu przemysłowego. Beton płyty podtorza uległ degradacji w wyniki wieloletniej eksploatacji polegającej między innymi na jego cyklicznym zalewaniu produktami ropopochodnymi w trakcie rozładunku i załadunku cystern kolejowych. Przeprowadzone w okresie wcześniejszym prace naprawcze polegające na reprofilacji wierzchniej części płyty okazały się nieskuteczne. Zaproponowano metody naprawy występujących uszkodzeń. Ze względu na koniecz-ność ograniczenia czasu wyłączenia podtorza z eksploatacji prace remontowe podzielone zostały na dwa etapy-doraźny, przewidziany do realizacji w trybie pilnym oraz docelowy, do przeprowadzenia w ramach przestoju techno-logicznego zakładu petrochemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Izolacje strony 1 - 4,
ISSN: 1427-6682
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Majewski T.: Uszkodzenia korozyjne betonowego podtorzą zlokalizowanego na terenie zakładu przemysłowego// Izolacje. -., nr. 4 (2016), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi