W kwestii rozważań o gospodarce opartej na wiedzy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

W kwestii rozważań o gospodarce opartej na wiedzy.

Abstrakt

W artykule dokonano ogólnej charakterystyki gospodarki opartej na wiedzy,scharakteryzowano relacje między GOW a inwestycjami w kapitał ludzki, GOW a innowacjami oraz współzależności między rozwojem GOW a globalizacją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG nr 1, strony 209 - 216,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Różańska H., Skrzypek A.: W kwestii rozważań o gospodarce opartej na wiedzy. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -Vol. 1., (2002), s.209-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi