Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego. Perspektywa modelu biznesu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego. Perspektywa modelu biznesu

Abstrakt

Prezentowane w pracy wyniki badań są efektem kontynuowania przez nas badań nad modelem biznesu sympozjum naukowego . Ponieważ podstawą każdego modelu biznesu, w ujęciu aksjologicznym, są wartości, przeto obecnie dążyliśmy do sformułowania odpowiedzi na postawione uprzednio pytanie problemowe: jakie wartości są możliwe do osiągnięcia przez organizatorów i uczestników sympozjum naukowego? Dążąc do osiągnięcia tego celu zbudowaliśmy kwestionariusz ankiety w dwóch wersjach. Wersję pełną (zał. 1) skierowano do organizatorów cyklu sympozjów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Cykl ten jest realizowany przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wespół z Komitetem Nauk o Zarządzaniu PAN pod wspólnym tytułem „Współczesne problemy zarządzania”. Natomiast do uczestników tego sympozjum skierowaliśmy wersję ujmującą tylko wartości dla klienta (zał. 2). Poza metodą ankietową korzystaliśmy z wnioskowania logicznego oraz analizy porównawczej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Strategiczne Zarządzanie Organizacjami - Problemy Badawcze i praktyczne strony 1 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Falencikowski T., Nogalski B.: Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego. Perspektywa modelu biznesu// STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI . PROBLEMY BADAWCZE I PRAKTYCZNE/ ed. Jerzy Rokita Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , 2017, s.1-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi