Wide range of properties of polyurethanes for medicine - characterization of biomaterials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wide range of properties of polyurethanes for medicine - characterization of biomaterials

Abstrakt

W artykule opisano różnorodność poliuretanów stosowanych na polu biomedycznym. Wyrózniono mtody otrzymywania materiałów o róznych własciwościach, a tym samym zastosowaniach. Opisano 10 serii potrzymanych PU oraz wyniki charakterystyki fizycznej, powierzchniowej i biologicznej tych poliuretanów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'', Gdańsk 20-22 May 2010 strony 105 - 113
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gibas I., Janik H., Dini L.: Wide range of properties of polyurethanes for medicine - characterization of biomaterials// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'', Gdańsk 20-22 May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.105-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi