Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń miast : przypadek terenów przydworcowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń miast : przypadek terenów przydworcowych

Abstrakt

Artkuł dotyczy zagadnienia wielkoskalarnych przedsięwzięć inwestycyjnych jako elementu polityki rozwoju współczesnych miast. Szczególny nacisk położono w nim na kwestie terenów pokolejowych i okołodworcowych jako potencjalnego miejsca lokalizacji tego typu załozeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 60 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń miast : przypadek terenów przydworcowych// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.60-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi