Wpływ intensywności mieszania na proces fermentacji metanowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ intensywności mieszania na proces fermentacji metanowej

Abstrakt

Omówiono podstawy mieszania konwekcyjnego, mechanicznego, hydraulicznego i barbotażowego stosowanego w technologiach fermentacji metanowej. Dokonano oceny wpływu intensywności mieszania mechanicznego na jakość i ilość powstającego biogazu, jak również na przebieg procesu fermentacji. Zbadano wpływ zmiany prędkości obrotowej mieszadła w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem łopatowym na fermentację prowadzoną w sposób quasi-ciągły. Fermentację prowadzono w warunkach mezofilowych z hydraulicznym czasem zatrzymania 21 dni. Zaobserwowano 10% wzrost produkcji biogazu przy wzroście prędkości obrotowej mieszania z 60 do 70 min-1 bez istotnej zmiany składu biogazu i pozostałych parametrów procesowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VI Bałtyckie Forum Biogazu :Ekoenergetyka - Biogas Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego strony 111 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Robert A., Dębski B., Cichowska-Kopczyńska I.: Wpływ intensywności mieszania na proces fermentacji metanowej// VI Bałtyckie Forum Biogazu :Ekoenergetyka - Biogas Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego/ ed. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2018, s.111-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 117 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi