Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej

Abstrakt

Kompozycje termoplastyczne polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z udziałem 50 % mas. miału gumowego (GTR), wytwarzano przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Scharakteryzowano wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających generowanych podczas intensywnego mieszania na parametry pracy wytłaczarki, wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia, statyczne właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, twardość, zużycie ścierne), dynamiczne właściwości mechaniczne, właściwości termiczne oraz morfologię uzyskanych produktów. Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach kolejność dozowania surowców oraz siły ścinające (ocenione na podstawie szybkości obrotowej) miały wpływ na zmiany momentu obrotowego ślimaków, temperatury stopu na wyjściu z głowicy i masowego wskaźnika szybkości płynięcia wytworzonych kompozycji, natomiast na statyczne właściwości mechaniczne wpłynęły nieznacznie. Analiza termiczna (metodami DMA, DSC, TG) wykazała zbliżony charakter właściwości termicznych badanych kompozycji termoplastycznych. Oceniono, że morfologia powierzchni otrzymywanych kompozycji także zależy od wspomnianych dwóch czynników, co może wynikać z częściowej plastyfikacji plastomeru małocząsteczkowymi produktami regeneracji miału gumowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polimery nr 59, strony 324 - 332,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Formela K., Formela M., Haponiuk J.: Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej// Polimery. -Vol. 59, nr. 4 (2014), s.324-332
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14314/polimery.2014.324
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi