Wpływ kryzysów i działań naprawczych na zaburzenia osobowości właściciela / menedżera MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kryzysów i działań naprawczych na zaburzenia osobowości właściciela / menedżera MSP

Abstrakt

Zarządzanie przedsiębiorstwem znajdującym się w kryzysie jest ważnym tematem badawczym, gdyż przetrwanie jest podstawowym zadaniem każdego menedżera. Choć temat ten jest przedmiotem wielu badań, to autorzy nie podejmują zagadnienia wpływu kryzysu i działań naprawczych na stan psychiczny menedżera; zaburzenia osobowości są własnie tematem pracy. Celem pracy jest zaprezentowanie zebranego materiału empirycznego z sześciu przedsiębiorstw, które popadły w kryzys a następnie z niego wyszły. Materiał jest wyjątkowy, gdyż trudno natknąć się w literaturze na inne badania niż statystyczne analizy ankiet wypełnionych przez studentów. Autor stawa tezę, że istnieje silny związek miedzy stanem psychicznym menedżera a zaawansowaniem kryzysu w przedsiębiorstwie. We wstępie autor przedstawia analizowane przedsiębiorstwa oraz swoje doświadczenia w ich naprawie. W rozdziale drugim zostaje omówiony moment przed kryzysem, czyli czas gdy menedżerowie zamiast przygotowywać systemy wczesnego ostrzegania, trwają w przekonaniu, że ich kryzysy nie dotyczą. Trzeci rozdział opisuje negowanie pierwszych symptomów kryzysu; marnotrawienie czasu, który właściwie wykorzystany mógłby odwrócić bieg wydarzeń. Czwarty rozdział pokazuje sytuację firmy w otwartej fazie kryzysu, gdy menedżerowie wciąż nie podejmują żadnych poważnych działań, wierząc w nadejście lepszych czasów. Rozdział piąty jest poświęcony szerokiemu omówieniu rodzajów zachowań menedżerów w depresji oraz ich przebiegowi, nierzadko kończącemu się interwencja psychologiczną a także psychiatryczną. Rozdział szósty przedstawia ostatni etap kryzysu, czyli wychodzenie z niego wskazując na niemożność pogodzenia się menedżerów z koniecznością podjęcia często drastycznych i natychmiastowych decyzji naprawczych. Decyzje te są negowane i opóźniane, gdyż dotyczą zazwyczaj dzieł, które menedżer traktuje jak "własne dzieci". W ostatnim rozdziale (wnioski) autor wskazuje na konieczność powstania szkoleń, książek i innych materiałów, które pomogą menedżerom przygotować się na kryzysy, naucza ich jak kryzys przewidywać i ich unikać. Publikacja w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych Międzynarodowej Konferencji ENTIME 2005. Paper published in reviewed conference proceedings of the International Conference ENTIME 2005.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie strony 89 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gielniak I.: Wpływ kryzysów i działań naprawczych na zaburzenia osobowości właściciela / menedżera MSP// Przedsiębiorstwo i jego otoczenie/ ed. prof. dr hab. Franciszek Bławat Gdańsk: Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2006, s.89-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi