Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski

Abstrakt

W opracowaniu określono źródła międzynarodowych problemów gospodarczych oraz wskazano ich konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej Polski.Stwierdzono, że w okresie globalizacji działa tzw. efekt domina, powodując nasilanie się w poszczególnych krajach sytuacji kryzysowych. Nie dostrzeżone w porę problemy gospodarcze przekształcają się w realne kryzysy, w tym finansowe. W związku z tym, kraje całego świata podjęły różne strategie walki z kryzysem i stworzyły swoje plany antykryzysowe. Zauważono jednak, że w dobie globalizacji brak jest koordynacji wspólnych działań pomiędzy państwami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 152 - 162,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski// Pieniądze i Więź. -., nr. R. 13, nr 4 (49)4 (2010), s.152-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi