Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu warunków środowiskowych na dokładność zobrazowania dna morza za pomocą systemów hydroakustycznych. Czynniki naturalne, przede wszystkim falowanie powierzchni morza i niejednorodny rozkład prędkości dźwięku w wodzie, mają wpływ na zmianę toru promieni akustycznych. Choć w obu przypadkach mechanizm zjawisk jest zupełnie odmienny, odgrywają one decydującą rolę w odwzorowaniu dna i obiektów podwodnych. W artykule omówiony zostanie wpływ obu czynników: falowania i refrakcji spowodowanej niejednorodnym rozkładem prędkości dźwięku na dokładność odwzorowania dna za pomocą sonaru bocznego. Zjawiska te powodują, że badania wykonywane w warunkach morskich mogą być obarczone rozmaitymi błędami. Ich analiza może pomóc w otrzymaniu bardziej dokładnych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy akustyki strony 587 - 598
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Witos-Okrasińska D.: Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego// Postępy akustyki/ ed. Dariusz Bismor Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017, s.587-598
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi