Wprowadzenie do termowizji i termografii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie do termowizji i termografii

Abstrakt

Termografię (termowizję) definiuje się jako proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. Proces ten realizuje się poprzez rejestrację promieniowania cieplnego, emitowanego przez obserwowane ciała fizyczne, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła. W ten sposób można również dokonywać dokładnych pomiarów temperatury. Kompletny proces zawiera detekcję i rejestrację emitowanego promieniowania podczerwonego, oraz przekształcania go w obraz widzialny (kolorowy obraz termalny), będący odwzorowaniem temperaturowego pola związanego z badaną powierzchnią. Promieniowanie podczerwone wykrywamy i obrazujemy za pomocą skanerów i kamer termowizyjnych, które służą do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na podstawie pomiaru mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez poszczególne elementy obserwowanej powierzchni. Na Zachodzie techniki termograficzne są powszechnie uznawane. Wykorzystują je np. zakłady ubezpieczeniowe w celu obniżenia poziomu ryzyka związanego z awarią lub przestojem ubezpieczanych instalacji (w Polsce jeszcze nie). Ogólnie termografia bywa również stosowana przy ocenie energetycznej budynków. Należy jednak pamiętać, że zwykle prowadzi jedynie do wniosków jakościowych odnośnie izolacyjności ich przegród zewnętrznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 199 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Chojnicki L., Krzaczek M.: Wprowadzenie do termowizji i termografii // Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2010, s.199-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi