Wybrane aspekty architektur rozproszonych systemów komputerowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty architektur rozproszonych systemów komputerowych

Abstrakt

Scharakteryzowano architekturę systemu klasy grid w odniesieniu do wybranych aspektów architektur systemów rozproszonych. Przedstawiono wnioski wyciągnięte na podstawie prac projektowych prowadzonych nad systemem Comcute na Politechnice Gdańskiej. Omówiono kluczowe wymagania, jakim powinny sprostać tej klasy systemy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Obliczenia rozproszone w systemach komputerowych o architekturze klasy grid strony 7 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Balicki J., Paluszak J., Zacniewski A.: Wybrane aspekty architektur rozproszonych systemów komputerowych// Obliczenia rozproszone w systemach komputerowych o architekturze klasy grid/ ed. red. J.Balicki, J.Kuchta. Gdańsk: PG, 2012, s.7-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi