Wykorzystanie flotoekstrakcji do oczyszczania zaolejonych ścieków pochodzących z procesu remediacji gruntów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie flotoekstrakcji do oczyszczania zaolejonych ścieków pochodzących z procesu remediacji gruntów

Abstrakt

Proces flotoekstrakcji, będący połączeniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej i aeracji, zastosowano do usuwania zanieczyszczeń organicznych (dodekanu i heksadekanu) z fazy wodnej do różnych faz organicznych (1-dekanol, 1-oktanol, olej mineralny). Procesy prowadzono w obecności surfaktantów niejonowych (Rokanol NL6 i Triton BG10) oraz anionowych (dodecylosiarczan sodu). Ze wzrostem stężenia surfaktantów obserwowano spadek efektywności usunięcia węglowodorów. Zwiększenie objętości fazy organicznej skutkowało wzrostem efektywności usunięcia obu związków z fazy wodnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 213 - 214,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Wawrzyk A., Mędrzycka K.: Wykorzystanie flotoekstrakcji do oczyszczania zaolejonych ścieków pochodzących z procesu remediacji gruntów// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.213-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi