Wykorzystanie składowych ortogonalnych w wirtualnych cyfrowych przetwornikach mocy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie składowych ortogonalnych w wirtualnych cyfrowych przetwornikach mocy.

Abstrakt

W referacie omówiony jest cyfrowy przetwornik mocy, który został zrealizowany jako przyrząd wirtualny w środowisku LabVIEW. W przetworniku tym mnożone sygnały cyfrowe są przedstawione w postaci składowych ortogonalnych prądu i napięcia. Składowe ortogonalne tworzą dwa sygnały o jednakowej amplitudzie i częstotliwości, przesunięte względem siebie o kąt pi/2. Przesunięcie to uzyskuje się na kilka sposobów, np. przez opóźnienie dostępnego sygnału sinusoidalnego o kąt pi/2 albo opóźnienie danego sygnału o określony czas t bądź o 2t, a następnie poprzez odpowiednie mieszanie sygnałów uzyskuje się składowe ortogonalne. Mając te składowe opracowuje się algorytm działania przetwornika mocy, na podstawie którego powstaje przyrząd wirtualny. W referacie przedstawiony jest przyrząd wirtualny, w którym sygnały ortogonalne uzyskano metodą pojedynczego opóźnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006. strony 37 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dzwonkowski A., Roskosz R., Wepa R.: Wykorzystanie składowych ortogonalnych w wirtualnych cyfrowych przetwornikach mocy.// Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006./ Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, 2006, s.37-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi