Wykorzystanie substancji znacznikowych w badaniach stanu środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie substancji znacznikowych w badaniach stanu środowiska

Abstrakt

Monitoring środowiska stanowi jeden z głównych obszarów analityki chemicznych, którego rozwój obserwuje się na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki temu możliwe jest rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami zachodzącymi w różnych ekosystemach z uwzględnieniem poszanowania środowiska. Jedną z form uzyskiwania miarodajnych informacji na temat stanu środowiska może być stosowanie substancji znacznikowych, których stosowanie umożliwia obserwowanie zmian w różnych strefach środowiska. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości związane z wprowadzaniem tej metody w różnych obszarach zastosowań, z uwzględnieniem problemów związanych z opracowaniem badań eksperymentalnych. W pracy wskazano również możliwości związane z wykorzystaniem wyników uzyskanych dzięki stosowaniu substancji znacznikowych na etapie opracowywania rozwiązań w obszaru modeli numerycznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 55,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Byliński H., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J.: Wykorzystanie substancji znacznikowych w badaniach stanu środowiska// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2019), s.52-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi