Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr 30, strony 15 - 17,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kalka J., Ośliślok A., Surmacz-Górska J., Fudala-Książek S.: Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów// Ochrona Srodowiska. -Vol. 30., nr. nr 4 (2008), s.15-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi