Metale ciężkie w odciekach i ściekach technologicznych ze składowisk odpadów komunalnych w aspekcie zmian sposobów ich zagospodarowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metale ciężkie w odciekach i ściekach technologicznych ze składowisk odpadów komunalnych w aspekcie zmian sposobów ich zagospodarowania

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań sześciu metali ciężkich (cynku, miedzi, ołowiu, niklu, chromu i kadmu) w odciekach i ściekach technologicznych powstających w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych. Przeprowadzono analizy w czterech wybranych zakładach zlokalizowanych w województwie pomorskim. Wykazano, że pod względem zawartości metali ciężkich odcieki generowane w kwaterach składowych nowego typu, gromadzących odpady poddawane procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, odbiegają składem od danych podawanych dotychczas w literaturze. Stwierdzono również, że w większości przypadków ścieki technologiczne powstające w sortowniach i kompostowniach odpadów komunalnych są obciążone większymi stężeniami metali ciężkich niż odcieki składowiskowe.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kulbat E.: Metale ciężkie w odciekach i ściekach technologicznych ze składowisk odpadów komunalnych w aspekcie zmian sposobów ich zagospodarowania. Gdańsk: Komitet inżynierii Środowiska PAN, 2018.149 s. ISBN 978-83-63714-37-6

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi